Borsa de treball – Electricista

CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL CORRESPONENT A LA PLAÇA D'OFICIAL/A PRIMERA ELECTRICISTA DE MINSVIC, S.L., GRUP 2, NIVELL SALARIAL 4, CATEGORIA 124, DEL GRUP PERSONAL OPERARI SEGONS EL CONVENI DE MINSVIC (SECE), EN LA MODALITAT DE PERSONAL LABORAL INTERÍ PER A SUBSTITUCIÓ D’EXCEDÈNCIA DE 2 ANYS, I LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Descripció

CODI PROCÉS SEL.LECTIU: 2021/01

Procés de selecció mitjançant concurs oposició, d'una plaça d'oficial/a primera electricista de Minsvic, S.L., grup 2, Nivell salarial 4, categoria 124 del grup de personal operari segons el conveni de Minsvic, S.L. (SECE), i dotada amb la retribució que correspon amb la relació de llocs de treball i el conveni laboral vigent i constitució d'una borsa de treball per fer front a possibles substitucions i/o vacants durant els propers dos anys.

El període de presentació de sol·licituds:

Fins el 21 de febrer de 2021.

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR

  • Sol·licitud d'inscripció en aquest procés selectiu
  • Currículum Vitae
  • DNI o identificació personal
  • Carnet de conduir
  • Carnet d’instal.lador electricista Bàsic o Especialista
  • Certificat de FPI (o superior) o Cicle Formatiu de Grau Mitjà en electricitat, electrònica (o superior) o Formació equivalent (o superior)

Atesa la situació actual deguda al COVID19, i a la urgència del procés selectiu, cal que les persones interessades podeu formalitzar la sol·licitud enviant  la “Documentació que cal aportar” a través del correu electrònic corporatiu minsvic@minsvic.com

En cas de dubte, podeu trucar al 93 8869373, Telèfon de les oficines de Minsvic, S.L. dins l’horari de 7:00 a 15:00 tots els dies laborals.