Instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP Dr. Joaquim Salarich

El nou sistema redueix el cost energètic i és respectuós amb el medi ambient

19 de gener de 2017

El CEIP Dr. Joaquim Salarich de Vic disposa des d’aquest any d’un nou sistema de calefacció que utilitza com a combustible la biomassa. S’ha construit un conjunt modular prefabricat al costat de l’escola que allotja una caldera de biomassa de 200kW de potència i la sitja de combustible. El sistema produeix aigua calenta per complir amb les necessitats energètiques del centre. L’aigua circula fins als radiadors d’aules, passadissos i estances escalfant una superfíce d’uns 1.685 metres quadrats.

La instal·lació de la caldera de biomassa suposa poder reutilitzar els residus forestals i de productes derivats del tractament de fustes, valoritzant-los i produint una font d’energia tèrmica renovable a un preu competitiu.

La biomassa té una gran potencialitat com a sector estratègic emergent, que pot generar nova ocupació a partir de recursos desaprofitats de la zona, pot contribuir a millorar l’entorn mediambiental (neteja de boscos, reducció del risc d’incendis i reducció d’emissions de CO2) i pot suposar un impacte molt positiu pel desenvolupament empresarial i socioeconòmic local.