Control de l'energia
Actualment l’ajuntament de Vic compta amb 134 línies mòbils i 119 de telefonia fixa. 
 
Minsvic és l'empresa responsable de la seva gestió. Des de la redacció de plecs concursals, la comprovació i control de facturació, l'alta i la baixa de línies, la configuració de terminals mòbils, el recanvi i reparació de telèfons mòbils, fins a les modificacions dels serveis contractats.