Manteniment llauneria

Minsvic és empresa instal·ladora autoritzada i s’encarrega de les revisions periòdiques de les següents instal·lacions:

  • Quadres d’enllumenat públic: 166 revisions el 2015
  • Electricitat: 69 revisions el 2015
  • Parallamps: 14 revisions el 2015
  • Llacs ornamentals: setmanal a tots
  • Detecció d’incendis i alarmes: trimestral a tots
  • Contraincendis: trimestral a tots
  • Calefacció i clima: revisions mensuals, trimestrals, semestrals i anuals segons la potència de cada instal·lació
  • Ascensors: mensual a tots
  • Grups electrògens: mensual a tots

 

La majoria d’instal·lacions que supervisa Minsvic requereixen inspeccions i revisions periòdiques d’obligat compliment per part d’entitats d’inspecció i control autoritzades per la Generalitat de Catalunya. En aquests casos, Minsvic s’encarrega d'atendre als inspectors i els seus requeriments. El 2015 es van fer 88 inspeccions d’aquest tipus.

Les principals instal·lacions sotmeses a aquestes inspeccions són els quadres d’enllumenat públic, els quadres de baixa tensió en edificis de pública concurrència, les instal·lacions de calefacció i clima, i els ascensors.

Inspecció