Minsvic s’encarrega del manteniment de les instal·lacions dels edificis municipals: electricitat, llauneria, telefonia fixa, cablejat d’informàtica i telecomunicacions, sistemes d'alarma, clima, ascensors, gas, gasoil, grups electrògens, incendis, energia solar, parallamps i SAIs.

En total es tracta de 556 instal·lacions en les quals, durant el 2015, s’hi van realitzar 2.528 accions de manteniment.

Manteniment calefacció
Manteniment llauneria
Manteniment electricitat
Manteniment enllumenat en edificis