S’implanta la telegestió energètica al CEIP Guillem de Mont-rodon

Amb aquest sistema s'aconsegueix reduir el consum de gas natural del centre i augmentar la sensació de confort ambiental

19 de gener de 2017

zones
Sala Calderes
Calendari

El CEIP Guillem de Mont-rodon de Vic compta amb una plataforma única de gestió energètica personalitzada que permet integrar, visualitzar, gestionar i reportar consums i despesa energètica a partir d’informació procedent de factures del subministraments i monitorització de comptadors, que permet fer el seguiment i la interpretació de resultats per proposar millores i ajustar els consums energètics. 

Des de Minsvic es treballa per aconseguir més estalvi en els subministrament de combustible per a la calefacció i ACS als centres docents. Concretament al CEIP Guillem de Mont-rodon s’ha aconseguit un 22% d’estalvi de gas natural mitjançant la instal·lació d’una xarxa intel·ligent de sensors de temperatura ambient i de temperatura d’aigua dels diferents circuits de calefacció i ACS, telegestionant tota la instal·lació de calefacció i ACS.

Amb aquest sistema de telegestió s’aconsegueix augmentar la sensació de confort ambiental dels usuaris del centre i, alhora, reduir el consum de gas natural utilitzat per la generació de calefacció i ACS, ja que s’ajusta el màxim la corba de càrrega energètica a les demandes reals del centre.

Alguns edificis estan incorporant actualment sistemes de monitorització de consums energètics i d’altres incorporen sistemes de gestió automàtica de control de calefacció i ACS. Al CEIP Guillem de Mont-rodon s’ha fet la interacció d’ambdues millores, cosa que alerta de les desviacions del consum energètic i de les consignes de comfort i es pot actuar immediatament mitjançant el sistema de monitoratge.