Sobre Minsvic

MinsVic és l’empresa municipal de Vic que s’encarrega del manteniment de les instal·lacions de la ciutat.

És responsable de la gestió de l’enllumenat a la via pública, dels semàfors i de les instal·lacions dels edificis municipals. També ho és del manteniment de la senyalització vertical i horitzontal, de les fonts, llacs i regs dels parcs i jardins, de les plaques fotovoltaiques de la ciutat i de la xarxa de fibra òptica municipal.

La plantilla de professionals de Minsvic s’encarrega també de les instal·lacions temporals, com ara fires, mercats i actes al carrer.

Minsvic
Manteniment via pública
Manteniment llacs

A més, Minsvic és també responsable de la gestió energètica i de la telefonia fixa i mòbil municipals.

L’empresa es va crear l’any 2002 i és una societat municipal mixta formada en un 51% per Sermuvic SL (empresa de l’ajuntament de Vic) i en un 49% per l’empresa Sece SA.

antoni-serratSalutació del president de Minsvic
Albert Castells i Vilalta

Equip Minsvic

Minsvic compta amb un equip humà format per 17 persones:

  • 1 enginyer
  • 1 tècnic en gestió energètica
  • 1 responsable d’administració i comptabilitat
  • 1 cap de serveis
  • 13 operaris de via pública i edificis

Per realitzar les seves tasques, l’empresa disposa d’unes instal·lacions de 521 metres quadrats al carrer Indústria, dividits en magatzem, tallers i oficines. A més, es disposa d’una flota de 9 vehicles entre camions cistella, furgonetes, cotxes i 1 moto elèctrica.

Oficina tècnica

Minsvic compta amb una oficina tècnica formada per 1 enginyer i 1 tècnic en gestió energètica.

L’oficina tècnica s’encarrega de la planificació de projectes i l’elaboració d’estudis i informes.

Realitza tasques d’elaboració de pressupostos d’instal·lacions, projectes de legalització, estudis luminotècnics d’espais interiors i exteriors, anàlisi de subministraments energètics d’edificis o l’elaboració d'estudis energètics per la implementació de noves tecnologies com la il·luminació led, o noves fonts d'energia com la biomassa o la geotèrmia. A més, s’encarrega també de la gestió de la telefonia fixa i mòbil.

El personal de l’oficina també és responsable de la redacció de documents de plecs tècnics i administratius d’instal·lacions que han de ser sotmeses a concurs o negociats. Realitza també assessoraments tècnics diversos.

Oficina tècnica Minsvic
Detall instal·lacions minsvic

Composició

President
Albert Castells Vilalta

Conseller delegat
Gabriel Fernàndez

Consellers
Jordi Tordera
Gabriel Fernàndez
Jordi Escriche
Ramon Roquer Sala
Josep Saigí Grau
Albert Castells Vilalta
Sandra Quilez López

Secretari
Jordi Escriche

Codi ètic

Minsvic és una societat compromesa amb el compliment de les normes i principis ètics, així com de tota legislació i regulacions vigents.

Fruit d'aquest compromís, i amb la voluntat d ́evitar que qualsevol membre de l ́empresa dugui a terme, voluntària o involuntàriament conductes que puguin considerar-se delictives, la mateixa ha implantat un programa intern de prevenció de delictes, del qual forma part el present Codi Ètic o de Conducta, juntament amb els protocols interns d'actuació implantats per l'empresa, la designació d'un responsable de compliment penal ("Compliance Officer"), la implantació d'un canal de consultes/denúncies i la formació als membres de l'empresa per a l'efectiva implantació de tot l'anterior.