Salutació del president

Benvolguts ciutadans,

Em plau donar-vos la benvinguda a la pàgina web de MinsVic que pretén, d’una banda, ser una porta oberta a tots els que vivim a la ciutat de Vic i,  de l’altra, donar a conèixer els serveis que l’empresa MinsVic ofereix a la ciutat.
MinsVic s’encarrega del manteniment de les instal·lacions dels edificis i equipaments municipals i de les instal·lacions que són a la via pública. També s’ocupa de les instal·lacions elèctriques temporals de fires, mercats i activitats esporàdiques que es fan al carrer. Destacar que MinsVic també gestiona l’enllumenat públic, la senyalització, el clima i la gestió energètica de les dependències municipals.
Així doncs, volem millorar la qualitat de vida de tothom oferint-vos un servei d’excel·lència dins de les nostres possibilitats i sempre tenim present que estem al servei de la ciutadania.

Restem a la vostra disposició pel que calgui,

Albert Castells i Vilalta
Vic, octubre de 2020