Memòria 2022

Memòria 2022 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Memòria 2021

Memòria 2021 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Memòria 2020

Memòria 2020 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Memòria 2019

Memòria 2019 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Memòria 2018

Memòria 2018 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Resum de la memòria 2017

Resum de la memòria 2017 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Memòria 2017

Memòria 2017 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Resum de la memòria 2016

Resum de la memòria 2016 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Memòria 2016

Memòria 2016 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Resum de la memòria 2015

Resum de la memòria 2015 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Memòria 2015

Memòria 2015 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar

Memòria 2014

Memòria 2014 de l’empresa mixta Minsvic.

Descarregar