Pressupost 2020

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis de l’exercici 2020.

Descarregar

Pressupost 2019

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis de l’exercici 2019.

Descarregar

Pressupost 2018

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis de l’exercici 2018.

Descarregar

Pressupost 2017

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis de l’exercici 2017.

Descarregar

Pressupost 2016

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis de l’exercici 2016.

Descarregar

Pressupost 2015

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis de l’exercici 2015.

Descarregar

Pressupost 2014

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis de l’exercici 2014.

Descarregar